Combo Dewalt 1 – Thân Máy Khoan Pin 18V + Thân Máy Mài Pin 20V + Pin 18V/ 4.0Ah – Tặng Đế Sạc Pin 10.8V-18V

5.990.000 

Combo Dewalt 1 – Thân Máy Khoan Pin 18V + Thân Máy Mài Pin 20V + Pin 18V/ 4.0Ah – Tặng Đế Sạc Pin 10.8V-18V

5.990.000